Het Toerisitisch Genootschap Losser is per 1 januari 2021 opgeheven. 

Voor het aanvragen van subsidie klik hier